شریک ساخت مجتمع تجاری

شریک ساخت مجتمع تجاری

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

شریک ساخت مجتمع تجاری

----------------------------- شریک ساخت مجتمع تجاری -----------------------------

شریک جهت ایجاد مجتمع تجاری با پهنه S-122

تلفن :19 93 56 66-021 ...17 15 889-0912
ایمیل :farsi2222@yahoo.com
شرکت ساختمانی شاندن
فارسی


شراکت در ساخت مجتمع تجاری
شراکت در ساخت مجتمع تجاری
شراکت در ساخت مجتمع تجاری

شریک ساخت مجتمع تجاری

فارسی نام آگهی دهنده :
02166569319 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll