به یک سرمایه گذار جهت مشارکت در زمینه ساخت کارخانه فولاد نیازمندیم.

به یک سرمایه گذار جهت مشارکت در زمینه ساخت کارخانه فولاد نیازمندیم.

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

به یک سرمایه گذار جهت مشارکت در زمینه ساخت کارخانه فولاد نیازمندیم.

به یک سرمایه گذار جهت مشارکت در زمینه ساخت کارخانه فولاد نیازمندیم.

به یک سرمایه گذار جهت مشارکت در زمینه ساخت کارخانه فولاد نیازمندیم.

امین عبادی نام آگهی دهنده :
09146600015 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.tomd.ir لینک آگهی :
تبریز ، دروازه تهران روبروی شهرداری منطقه 5 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll