نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

يکي از نقاط قوت نرم افزار جامع مالي ، اداري و صنعتي تراز سامانه نرم افزار حسابداري مالي مي باشد . امکانات کلي اين نرم افزار حسابداری به صورت ذيل مي باشد و در صورت نياز به مشاهده امکانات ديگر اين نرم افزار حسابداری ، به لوح فشرده همراه کاتالوگ مراجعه نماييد.
 امکان تعريف گروههاي تفصيلي و دسته بندي هر گروه بصورت اتوماتيک
 امکان طراحي کدينگ ماتريسي در 7 (هفت) سطح به صورت دلخواه بدون محدوديت طول کد

********************* نرم افزار حسابداری **********************

 امکان تعريف انواع پروژه و مراکز هزينه
 امکان تعريف شرح هاي استاندارد براي هر حساب کل به تعداد نامحدود
 امکان کپي و ادغام اسناد حسابداري بطور دستي و خودکار

********************* نرم افزار حسابداری **********************

 امکان ثبت سند حسابداري به دو صورت موقت و عادي
 امکان بازيابي اسناد حذف شده
 امکان کنترل اسناد حسابداري بصورت کارتابلي
 امکان مرتب سازي سند حسابداري بطور اتوماتيک


********************* نرم افزار حسابداری **********************

 امکان طراحي ترازنامه و خلاصه سود و زيان به صورت دلخواه
 امکان کنترل و آناليز مانده حسابها
 امکان صدور خودکار سند افتتاحيه و اختتاميه


********************* نرم افزار حسابداری **********************


 امکان گزارش گيري چند سطحي و چند ستوني و اصلاح سند حسابداري در گزارش
 امکان گزارش گيري در کليه سطوح گروه، کل، معين، تفصيلي ، سطح پنجم (5) ، سطح ششم (6) ، سطح هفتم (7)
 امکان تهيه گزارشات ماتريسي و انتقال گزارشات به کليه زير نرم افزار هاي Office

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

اکبرپور نام آگهی دهنده :
88662021 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.tarazgroup.com لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll