نرم افزار منابع انسانی

نرم افزار منابع انسانی

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

نرم افزار منابع انسانی

نرم افزار منابع انسانی

در حوزه مديريت منابع انساني ، نرم افزار منابع انسانی ، کنترل کارکرد ، دبيرخانه و اتوماسيون اداري در نظر گرفته شده است که برخي از قابليت هاي اين نرم افزار ها و ارتباطات مابين آنها در ذيل به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است .

بحث کارتابل در همه ي نرم افزار هاي تراز سامانه در نظر گرفته شده است، که نرم افزار اتوماسيون اداري ( نرم افزار منابع انسانی ) تراز سامانه به صورت يک مرجع براي بقيه نرم افزار ها عمل مي کند به گونه اي که در نرم افزار تراز سامانه مي توان کليه اسناد را به صورت کارتابلي پياده سازي کرد .

در حقيقت کليه امور اداري رايج در يک سازمان را به راحتي مي توان در حوزه منابع انساني ( نرم افزار منابع انسانی ) پياده سازي کرد به گونه اي حالتي بهينه از نظر مصرف ميزان هزينه و انرژي ايجاد کرد.

******************** نرم افزار منابع انسانی *******************


نرم افزار منابع انسانی
نرم افزار منابع انسانی در ابتدا به صورت خاص براي دانشگاه پيام نور با حدودا هشت هزار نفر پرسنل در سراسر کشور طراحي شد و تمامي عمليات هاي انجام شده در آن به صورت کاملا خودکار انجام مي شود و هم اکنون در بسياري از سازمان هاي دولتي و خصوصي نصب و راه اندازي گرديده است . اين نرم افزار ( نرم افزار منابع انسانی ) داراي ويژگي ها و قابليت هاي منحصر به فردي به صورت ذيل مي باشد :
 امکان تعريف انواع استخدام ، رشته ها و مدارک تحصيلي ، محل هاي جغرافيايي،مشاغل، سمت ها ،رسته هاو رشته هاي شغلي
 امکان تعريف انواع حکم و وضعيت هاي استخدام و تخصيص وضعيت هاي استخدام به انواع حکم

******************** نرم افزار منابع انسانی *******************

 امکان تعريف ليست ها و چارت هاي سازماني،واحد هاي محل خدمت براساس محل هاي جغرافيايي
 امکان تعريف اطلاعات مشاغل شامل سمت ها ، رسته ها و رشته هاي شغلي
 امکان معرفي پرسنل و مشخصات شناسنامه اي و پرسنلي شامل سوابق شغلي ، مدارک تحصيلي ، سوابق بيمه ، سوابق احکام و ...
 قابليت بايگاني تصويري اطلاعات ، اسناد و مدارک پرسنل و اسکن اسناد و مدارک پرسنلي


******************** نرم افزار منابع انسانی *******************

 امکان ارزشيابي پرسنل براساس ضرايب ارزشيابي مشخص شده در نرم افزار طبق سوابق و سنوات موجود در اطلاعات احکام
 امکان تعريف انواع مزاياي حکمي به صورت نامحدود واختصاص مزايا به انواع حکم براساس پارامترهاي متنوع
 امکان فرمول دهي به مزايا براساس کليه پارامترها وتعيين بازه زماني موثر براي فرمول هاي مشخص شده در مزاياي حکمي

******************** نرم افزار منابع انسانی *******************

 امکان تعريف عوامل موجود در حکم به صورت پارامتريک و مقداردهي مزاياي حکمي براساس گروه و پايه حکمي
 امکان صدور حکم پرسنلي و تعيين مزاياي حکمي با استفاده از فرمول دهي مزايا به صورت خودکار
 امکان گزارش گيري پرسنلي براساس پرسنل ، احکام ، پست با تصدي و بلا تصدي و سنوات
 امکان تهيه گزارشات ماتريسي و انتقال گزارشات به کليه زير سيستم هاي Office

******************** نرم افزار منابع انسانی *******************


نرم افزار کنترل کارکرد
نرم افزار کنترل کارکرد تراز سامانه با قابليت اتصال به انواع دستگاه هاي کارت ساعت و همچنين انتقال اطلاعات خروجي به نرم افزار حقوق و دستمزد داراي ويژگي ها و قابليت هاي ذيل مي باشد :
 امکان تعريف گروههاي پرسنلي
 امکان تعريف گروه هاي پرسنلي، شيفت، مسيرهاي شيفت و زمان موثر براي هر شيفت، عوامل کارکرد و تخصيص عوامل کارکرد به گروه


******************** نرم افزار منابع انسانی *******************

 امکان معرفي پرسنل در شيفت
 امکان تعريف روزهاي تعطيل
 امکان تعريف تقويم کاري وثبت درخواست هاي ساعتي و روزانه از قبيل مرخصي و ماموريت و بررسي آن ها به صورت کارتابلي
 امکان ثبت درخواست فراموشي کارت در صورت فراموش کردن ثبت کارت

******************** نرم افزار منابع انسانی *******************

 امکان تعيين ساختار فايل کارکرد توليد شده به وسيله دستگاه کارت خوان
 امکان دريافت مستقيم اطلاعات از کارت خوان به صورت مستقيم و فايل توليد شده توسط دستگاه
 امکان محاسبه کارکرد ماهانه، اضافه کاري، ماموريت و ... و ارسال به نرم افزار حقوق و دستمزد

******************** نرم افزار منابع انسانی *******************

 امکان تهيه گزارشات کارکرد ،حضور و غياب در يک بازه زماني خاص
 امکان مشاهده کارکرد هر فرد در يک بازه زماني دلخواه
 امکان مانيتورينگ دستگاه کارت زني
 امکان تهيه گزارش ليست پرسنل غايب در هر ماه
 امکان تهيه گزارشات ماتريسي و انتقال گزارشات به کليه زير سيستم هاي Office


******************** نرم افزار منابع انسانی *******************

 قابل ذکر است که کليه عمليات هاي موجود در اين نرم افزار به صورت کارتابلي صورت مي گيرد.
نرم افزار منابع انسانی
نرم افزار منابع انسانی
نرم افزار منابع انسانی

نرم افزار منابع انسانی

----- نام آگهی دهنده :
88662021 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.tarazgroup.com لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll