اضافه بنا

اضافه بنا

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

اضافه بنا

اضافه بنا روی پشت بام محوطه و تراس: 88315808 - 09121967157

اضافه بنا با کاربری مسکونی
اضافه بنا با کاربری اداری
اضافه بنا با کاربری کارگاهی
اضافه بنا با کاربری نمازخانه
اضافه بنا با کاربری سالن های غذاخوری
اضافه بنا با کاربری سالن های کنفرانس

www.sadrapanel.com
fax: 88341798

اضافه بنا

sadra نام آگهی دهنده :
982188810813 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://www.sadrapanel.com لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll