برگزاری دوره های کامل معماری،دکوراسیون و نرم افزارهای مرتبط داخل شرکت

برگزاری دوره های کامل معماری،دکوراسیون و نرم افزارهای مرتبط داخل شرکت

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

برگزاری دوره های کامل معماری،دکوراسیون و نرم افزارهای مرتبط داخل شرکت

برگزاری دوره های کامل معماری،دکوراسیون و نرم افزارهای مرتبط داخل شرکت دکوراسیون داخلی هنر معماران ایساتیس
امکان همکاری به صورت پروژه ای با هنرجویان برتر
دوره ها مختص بازار کار معماری ، دکوراسیون داخلی و محوطه سازی میباشد
تضمینی کاربردی تخصصی معماری مختص بازار کار
هزینه کلاس عمومی را پرداخت نمایید اما در کلاسهای خصوصی شرکت کنید.
ارائه حدود 50 گیگ آبجکتتری دی مکس 3ds max و متریال رایگان در دوره ها
آموزش وی ری VRAY معماری
آموزش مفهومی منوها و گزینه های دوربین
آموزشمفهومیمنوهاوگزینههاینورپردازی (روز،شب،بارانی،نورمخفیو...)
آموزشمفهومیمنوهاوگزینههایمتریال(آب،چوب،بتن،سنگ،شیشه،متریالکثیفو...)
آموزشمفهومیمنوهاوگزینههایتنظیماترندرینگ
آموزشاستفادهکردنازآبجکتومتریالهایآماده
ارائهآبجکتهاومتریالهایرایگانحدود 50 گیگ
جمعکردنیکپروژهازصفرتاصدبهصورتورکشاپ
آموزش فتوشاپ PHOTOSHOP معماری
آموزشنحوهواردکردنرندرهاواستفادهازRender Element V-ray
آموزشتنظیمکردننورورنگ
آموزشساختبارانوبرف
آموزشاضافهکردندرخت،پرسوناژوآسمانبهتصاویر
آموزشساختانعکاسدرتصاویر
بررسینکات 100 نمونهشیتبندی
بررسینکات 100 پستپروداکشنمعماری
آموزشتکنیکهایپستپروداکشنمعماری
جهت دریافت نمونه کارها لیست کامل دوره ها و قیمت ها ایمیل خود را به شماره 10009127154026 ارسال نمایید.

برگزاری دوره های کامل معماری،دکوراسیون و نرم افزارهای مرتبط داخل شرکت

----- نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll