کانون زبان گپ

کانون زبان گپ

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

کانون زبان گپ

کانون زبان گپ
Gap PictolgicSystem(G.P.S)
معجزه مکالمه
بدونکتاببهروشتصویرسازیذهنی
بااستفادهازتصاویروتکرارجهتالقاءدرذهنناخودآگاه
درلابراتواروبااستفادهازویدیوپروژکتور
بدون فراموشی
آدرس: ونک – گاندی – کوچه هجدهم – پلاک 18 – واحد 5
تلفن: 88206090 – 88206091 - 09121835575
www.gapedu.com

کانون زبان گپ

کانون زبان گپ نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll