آموزش Apache Hadoop

آموزش Apache Hadoop

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

آموزش Apache Hadoop

آموزش Apache Hadoop
عنوان اصلی : : Learning Apache Hadoop Training
برترین وب سایت آموزش Apache در ایران www.farinsoft.com

Apache Hadoop برنامه و پلتفرمی برای کارکردن با مجموعه داده های بزرگ با سرعت ، انعطاف و سادگی بسیار زیاد است. با مشاهده این کورس آموزشی استفاده از Hadoop را به خوبی خواهید آموخت.
این مجموعه آموزش ویدیویی محصول موسسه آموزشی InfiniteSkills است که بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایل های تمرینی و به مدت زمان 7 ساعت و 37 دقیقه در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

در ادامه با برخی از سرفصل های درسی این مجموعه آموزش Hadoop آشنا می شویم :
مقدمه ای بر Apache Hadoop :

What Is Big Data?
About The Author
Historical Approaches
Big data In The Modern World
The Hadoop Approach
Hadoop Hardware Requirements
Hadoop Core Vs. Ecosystem
Hadoopable Problems
Hadoop Support Companies
How To Access Your Working Files

آموزش پیاده سازی و نصب اولیه Apache Hadoop :

HDFS And MapReduce
Hadoop Run Modes And Job Types
Hadoop Software Requirements And Recommendations
Hadoop in the Cloud - Amazon Web Services
Lab - Installing Hadoop From CDH With Cloudera Manager - Part 1
Lab - Installing Hadoop From CDH With Cloudera Manager - Part 2
Lab - Installing Hadoop From CDH With Cloudera Manager - Part 3
Lab - Installing Hadoop From CDH With Cloudera Manager - Part 4
Introduction To Hive And Pig Interface
Installing Cloudera Quickstart VM

آموزش استفاده از سیستم فایل توزیع شده Apache Hadoop :

HDFS Architecture
HDFS File Write Walkthrough
Secondary Name Node
Lab - Using HDFS - Part 1
Lab - Using HDFS - Part 2
HA And Federation Basics
HDFS Access Controls

آموزش کار با MapReduce :

MapReduce Explained
MapReduce Architecture
MapReduce Code Walkthrough - Part 1
MapReduce Code Walkthrough - Part 2
MapReduce Job Walkthrough
Rack Awareness
Advanced MapReduce - Partioners, Combiners, Comparators And More
Partitioner Code Walkthrough
Java Concerns

آموزش تاریخچه نگاری و رفع مشکلات Apache Hadoop :

Debugging Basics
Benchmarking With Teragen And Terasort

آموزش استفاده از Hive, Pig, And Impala :

Comparing Hive, Pig And Impala
Hive Basics
Hive Patterns And Anti-Patterns
Lab - Hive Basic Usage
Pig Basics
Pig Patterns And Anti-Patterns
Lab - Pig Basic Usage
Impala Fundamentals

آموزش Import و Export نمودن داده ها :

Import And Export Options
Flume Introduction
Lab - Using Flume
HDFS Interaction Tools
Sqoop Introduction
Lab - Using Sqoop
Oozie Introduction

مشخصات این مجموعه:
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
دارای آموزش های ویدیویی و دسته بندی شده
ارائه شده بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایل های تمرینی
مدت زمان آموزش 7 ساعت و 37 دقیقه !
محصول آموزشی InfiniteSkills
اطلاعات تماس :
وب سایت www.farinsoft.com
تلفن تماس : 051-38460703 , 051-38460704

آموزش Apache Hadoop

فرین نام آگهی دهنده :
05138460703 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
مشهد سناباد43 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll