منشي مسلط به زبان انگليسي و کار با کامپيوتر

منشي مسلط به زبان انگليسي و کار با کامپيوتر

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

منشي مسلط به زبان انگليسي و کار با کامپيوتر

منشي مسلط به زبان انگليسي و کار با کامپيوتر، بسيار منظم و وقت شناس با حقوق مکفي در منطقه ونک نيازمنديم
محل شرکت : محدوده ونک می باشد
رزیتا نظامی09191066754

منشي مسلط به زبان انگليسي و کار با کامپيوتر

رزیتا نظامی نام آگهی دهنده :
02144249312 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
محل شرکت : محدوده ونک می باشد آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll