جوجه کبک

جوجه کبک

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

جوجه کبک

جوجه کبک
کیفیت جوجه کبک یکی از عوامل مهم در سوددهی پرورش کبک است.
بسیاری از پرورش دهندگان کبک به خاطر نداشتن جوجه مناسب سرمایه ای که صرف تغذیه و پرورش کبک کرده اند از دست داده اند.
برای تولید جوجه کبک شرایط گله مولد یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در کیفیت جوجه کبک است.
ما با فراهم کردن شرایط مناسب پرورش گله مولد کبک و کنترل مناسب آنها تخم نطفه دار با کیفیت تولید می کنیم.
برای کار جوجه کشی کبک از دستگاه های پیشرفته جوجه کشی و در ظرفیت های بالا استفاده می کنیم.
برای سفارش جوجه بر اساس برنامه سالن خود می توانید حداقل از دو تا سه هفته قبل جوجه مورد نیاز را تامین کنید.
برای دریافت قیمت روز جوجه کبک به سایت بلدرچین و کبک www.hes90.com و یا لینک صفحه محصولات سایت مراجعه کنید. و یا با شماره 02636708538 تماس بگیرید.

جوجه کبک

hes نام آگهی دهنده :
02636708538 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://hes90.com/23/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86/ لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll