جوجه بلدرچین

جوجه بلدرچین

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

جوجه بلدرچین

جوجه بلدرچین
کیفیت جوجه بلدرچین یکی از عوامل مهم در سوددهی پرورش بلدرچین است.
بسیاری از پرورش دهندگان بلدرچین به خاطر نداشتن جوجه مناسب سرمایه ای که صرف تغذیه و پرورش بلدرچین کرده اند از دست داده اند.
برای تولید جوجه بلدرچین شرایط گله مولد یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در کیفیت جوجه بلدرچین است.
ما با فراهم کردن شرایط مناسب پرورش گله مولد بلدرچین و کنترل مناسب آنها تخم نطفه دار با کیفیت تولید می کنیم.
برای کار جوجه کشی بلدرچین از دستگاه های پیشرفته جوجه کشی و در ظرفیت های بالا استفاده می کنیم.
برای سفارش جوجه بر اساس برنامه سالن خود می توانید حداقل از دو تا سه هفته قبل جوجه مورد نیاز را تامین کنید.
برای دریافت قیمت روز جوجه به سایت بلدرچین و کبک www.hes90.com مراجعه کنید. و یا با شماره 02636708538 تماس بگیرید.

جوجه بلدرچین

----- نام آگهی دهنده :
02636708538 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://hes90.com/23/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86/ لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll