آموزش جوجه کشی بلدرچین | کبک و قرقاول

آموزش جوجه کشی بلدرچین | کبک و قرقاول

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

آموزش جوجه کشی بلدرچین | کبک و قرقاول

چگونه درصد جوجه درآوری بیشتر از 80 درصد داشته باشیم؟
چگونه جوجه هایی سالم و با تلفات کم تولید کنیم؟

مشکل اکثر کسانی که کار جوجه کشی را در مقایس خانگی و یا مجموعه های کوچک انجام می دهند فقط کیفیت دستگاه جوجه کشی و یا تخم نطفه دار نیست بلکه آشنا نبودن با اصول اولیه و ضروری جوجه کشی است.
برای یادگیری مطالب آموزشی در خصوص خرید دستگاه جوجه کشی و کار با دستگاه به سایت بلدرچین و کبک حس به آدرس www.hes90.com مراجعه نمایید.
دانلود بخشهایی از فیلم آموزشی

برای تهیه فیلم آموزش جوجه کشی در ساعات کاری با تلفن: 02636708538 تماس بگیرید.


آموزش جوجه کشی بلدرچین , کبک و قرقاول

آموزش جوجه کشی بلدرچین | کبک و قرقاول

----- نام آگهی دهنده :
02636708538 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://hes90.com/77/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A8%DA%A9/ لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll