قابل توجه شرکت های سرمایه گذاری

قابل توجه شرکت های سرمایه گذاری

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

قابل توجه شرکت های سرمایه گذاری

قابل توجه شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های سهامی عام :

یک شرکت هولدینگ دارای چندین شرکت تحت پوشش پتروشیمی ، کشتیرانی ، عمرانی ، گردشگری ، سرمایه گذاری ، نیروگاه های بادی انرژی های نو واگذار می گردد.

تلفن : 09190668846

قابل توجه شرکت های سرمایه گذاری

پودینه نام آگهی دهنده :
09190668846 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll