کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور

کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور

لکنت زبان عارضه ای عضوی نیست و نباید علت آن را در ژن، عصب و سلول های مغزی جستجو نمود.

کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور

کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور

----- نام آگهی دهنده :
88022850 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://www.farahmandpour.com/ لینک آگهی :
تهران - کارگر شمالی - روبروی بیمارستان قلب - ابتدای کوچه مظفری خواه - پلاک 151 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll