تبدیل پایان نامه به کتاب

تبدیل پایان نامه به کتاب

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

تبدیل پایان نامه به کتاب

با تبدیل پایان نامه خود به کتاب، آن را از قفسه نشینی کتابخانه نجات دهید!

بی تردید پایان نامه ها از جمله منابع علمی-پژوهشی غنی و البته هدفمند و موثر به شما می روند. اما متأسفانه در کشور، از این پایان نامه ها به نحو مناسبی استفاده نمی شود و اعلب در قفسه کتابخانه های دانشگاه ها خاک می خورند. مسلما تبدیل پایان نامه های دانشگاهی غنی و مناسب به کتاب می تواند ضمن افزایش مخاطبان، بر اعتبار و سوابق نویسنده آن نیز بیفزاید.
پس، تردید نکنید!
پایان نامه خود را به ما بسپارید تا علاوه بر یک پایان نامه، یک کتاب داشته باشید.
حداقل هزینه، حداکثر دقت در اسرع وقت
کلیه فرآیند کار توسط یک موسسه انتشاراتی معتبر انجام می گیرد.


با تبدیل پایان نامه خود به کتاب، آن را از قفسه نشینی کتابخانه نجات دهید!

تبدیل پایان نامه به کتاب

کرمی نام آگهی دهنده :
77620941 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll