نیاز به اجاره

نیاز به اجاره

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

نیاز به اجاره

---------------------------------- نیاز به اجاره -----------------------------

محدوده شرق تهران - 50 متر به بالا - تا 10 سال ساخت -

8 ودیعه 500 اجارهنیاز به اجاره
نیاز به اجاره
نیاز به اجاره
نیاز به اجاره
نیاز به اجاره

-------------------------------------- نیاز به اجاره -------------------------------

نیاز به اجاره

محمدی نام آگهی دهنده :
09354222990 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll