جذب مترجم ادبي در موسسه سپهر ترجمان انديشه

جذب مترجم ادبي در موسسه سپهر ترجمان انديشه

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

جذب مترجم ادبي در موسسه سپهر ترجمان انديشه

موسسه سپهر ترجمان انديشه براي اجراي يکي از پروژه هاي ترجمه خود به مترجمان ادبي توانمند و با سابقه نياز دارد.
موسسه سپهر ترجمان انديشه در راستاي اجراي پروژه هاي ترجمه ، قصد دارد از تعدادي از مترجمان ادبي توانمند و با سابقه جهت همکاري دعوت به عمل آورد. مترجمان علاقمند مي توانند نمونه پيوست را حداکثر تا پايان روز 8 آبان 92 ترجمه و فايل ترجمه را به رايانامه ذيل ارسال فرمايند.
professional_translators@yahoo.com

لازم به ذکر است براساس خط مشي کيفيت موسسه سپهر ترجمان انديشه، مترجمان هر يک از پروژه ها، پس از بررسي نمونه هاي ارسالي توسط ناظر فني و مدير پروژه انتخاب مي گردند. ضمناً در همه پروژه هاي ارچاعي موسسه، اولويت با اعضاي وبگاه صنعت ترجمه مي باشد.

جذب مترجم ادبي در موسسه سپهر ترجمان انديشه

----- نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://translationindustry.ir/?code=2937&svc=60 لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll