طراحی سازه و معماری و تاسیسات

طراحی سازه و معماری و تاسیسات

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

طراحی سازه و معماری و تاسیسات

طراحی و ترمیم نقشه های معماری فاز 1 و 2 با رعایت اصول مهندسی
طراحی مناسب با تامین حداکثر پارکینگ در نقشه های معماری
وکالت اخذ پروانه ساختمان و پایان کار
طراحی و ترمیم نقشه های برق و مکانیک با درنظر گرفتن مقررات ملی ساختمان
نظارت و ساخت پروژه های مسکونی تجاری اداری بصورت مدیریت پیمان
تهیه گزارش آزمایشگاه خاک مورد تایید شهرداری مناطق تهران
برگه معماری ـ برگه محاسبات - برگه تاسیسات - برگه استحکام بنا ـ برگه مجری حقیقی و حقوقی

طراحی سازه و معماری و تاسیسات

مهندس معتقد نام آگهی دهنده :
09371721972 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://www.Bargesakhteman.blogfa.com لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll