جذب مترجم انگلیسی

جذب مترجم انگلیسی

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

جذب مترجم انگلیسی

جذب مترجم انگلیسی

به تعدادی مترجم حرفه ای زبان انگلیسی نیازمندیم. برای دریافت آزمون و فرم ثبت نام، ایمیلی با عنوان "استخدام مترجم" به آدرس زیر ارسال نمایید.

جذب مترجم انگلیسی
جذب مترجم انگلیسی
جذب مترجم انگلیسی

----------------------------- جذب مترجم انگلیسی -----------------------------

جذب مترجم انگلیسی

دارالترجمه عصر زبان نام آگهی دهنده :
05116624581 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
مشهد، قاسم آباد، روبروی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد، استاد یوسفی 17، انتهای کوچه سمت چپ آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll