ترمومانومتر شوفاژخانه

ترمومانومتر شوفاژخانه

1394/3/11 تاریخ بروزرسانی

ترمومانومتر شوفاژخانه

ترمومانومتر شوفاژخانه
محصولي دو در يک که نياز پيمانکار شوفاژخانه به خريد يک مانومتر و يک ترمومتر را از بين ميبرد و هر دوي اين محصولات را در خود دارد و به اين صورت موجب صرفه جويي در زمان و اتصالات نصب و همچنين هزينه ها خواهد شد.
ويژگي هاي اين محصول آن را نسبت به محصولات مشابه برتري مي دهد. استفاده از مکانيزم هاي مجزا براي اندازه گيري فشار و حرارت مي باشد.
ترمومانومتر شوفاژخانه مجهز به يک دنباله 5 سانتيمتري و يم غلاف برنجي است.

ترمومانومتر، مانوترمومتر ، ترموپرشر گيج ، ترمو پرشر گيج ، ترموپرشرگيج، مانومتر شوفاژخانه، ابزار شوفاژخانه ، شوفاژخانه، مانومتر شوفاژي، تجهيزات شوفاژخانه، ابزار موتورخانه، ترمومانومتر موتورخانه ، تجهيزات موتورخانه، اتصالات شوفاژخانه، تاسيسات مانومتر موتورخانه، ترمو پرشر گيج موتورخانه

77612462 ناصري
09352332198

ترمومانومتر شوفاژخانه

ترمومانومتر شوفاژخانه

ناصری نام آگهی دهنده :
09352332198 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
بهارجنوبی آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll