خشک کن زعفران

خشک کن زعفران

1396/7/25 تاریخ بروزرسانی

خشک کن زعفران

زعفران تازه ره براي نگهداري طولاني بايد خشک نمود. روش خشک کردن تعيين کننده کيفيت و ارزش نهايي زعفران مي باشد. عطر خاص زعفران در هنگام خشک کردن در اثر هيدروليز شدن ترکيبات پيکرو کروسين و آزاد کردن سافرانال توليد مي گردد. روشهاي خشک کردن عبارتند از روش سنتي ايران، روش اسپانيايي و روشهاي صنعتي روش سنتي ايران، مستلزم خشک کردن زعفران در سايه و يا اتاق گرم و خشک براي حدود 8 تا 12 روز مي باشد. در اين روش امکان رشد و تکثير ميکروارگانيزم ها و افزايش آلودگي و همچنين کاهش قدرت رنگدهي در اثر فعاليت آنزيم ها، بدليل طولاني بودن زمان خشک کردن، وجود دارد. در روش اسپانيايي ، زعفران بر روي الکي با شبکه توري ابريشمي و تحت دماي متوسط حدود 60-50 سانتيگراد براي مدت 30 تا 60 دقيقه حرارت غير مستقيم قرار داده مي شود. در اين روش رنگ بيشتري نسبت به روش سنتي ايران و يا خشک کردن در هواي آزاد، ظاهر مي شود و احتمال آلودگي قارچي محدود مي گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره05135421046 تماس بگیرید و یا به سایت این شرکت به آدرس http://www.ariaindustrialmachine.com مراجعه نمایید.آدرس مشهد- شهرک صنعتی توس- شهرک صنایع غذایی و بیوتکنولوژی - واحد 307

خشک کن زعفران

خشک کن زعفران

آریا طراح مقصود نام آگهی دهنده :
05135421046 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.ariatm.ir لینک آگهی :
مشهد- شهرک صنعتی توس- شهرک صنایع غذایی و بیوتکنولوژی - واحد 307 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll