فروش دستگاه سلفون کش چسبی

فروش دستگاه سلفون کش چسبی

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

فروش دستگاه سلفون کش چسبی

فروش یک دستگاه سلفون کش چسبی ساخت مهندس جهانیان است که درحال حاضر دراصفهان میباشد دهانه 74 میباشد شماره تماس 09139019795زمانی


فروش دستگاه سلفون کش چسبی

فروش دستگاه سلفون کش چسبی

علی زمانی نام آگهی دهنده :
09139019795 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
اصفهان آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll