کارخانه تولید کننده انواع پروفیل آلومینیومی به روش اکستروژن

کارخانه تولید کننده انواع پروفیل آلومینیومی به روش اکستروژن

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

کارخانه تولید کننده انواع پروفیل آلومینیومی به روش اکستروژن

کارخانه تولید کننده انواع پروفیل آلومینیومی
تلفن تماس :09122248359 WWW.ALNOVIN.COM
دفتر اراک : 08632213865 فکس : 08632230733
کارخانه :08632230670کارخانه تولید کننده انواع پروفیل آلومینیومی به روش اکستروژن

کارخانه تولید کننده انواع پروفیل آلومینیومی به روش اکستروژن

sanaco نام آگهی دهنده :
08632213865 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
اراک آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll