اموزش مبتدی تا پیشرفته رباتیک برای دانش اموزان و دانشجویان در روبوفا

اموزش مبتدی تا پیشرفته رباتیک برای دانش اموزان و دانشجویان در روبوفا

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

اموزش مبتدی تا پیشرفته رباتیک برای دانش اموزان و دانشجویان در روبوفا

رباتیک یکی از 10صنعت برتر دنیا می باشد که پیشرفت چشمگیری به همراه داشته است توسعه وتحقیق در مورداین رشته وکاربرد آن به تربیت مهندسان خلاق ومتخصص احتیاج دارد.شرکت رباتیک روبوفا این فرصت استثنایی رابرای تمامی دانش اموزان ودانشجویان مهیاکرده تابافعالیت ونبوغ خود درزمینه رباتیک بتوانندطیف وسیعی ازمتخصصان رادر این زمینه گسترش دهند ونیازهای صنعتی واجتماعی جامعه راپاسخ دهند.ازتمامی هموطنان مشتاق وعلاقه مند دراین زمینه برای تحقق وپیشرفت این هدف والا دعوت به همکاری می نماییم.شما می توانیدمشخصات خود را به ایمیل پایین صفحه ارسال کرده ویا باشماره های
0 0664231336
09165533562
09165449419
تماس حاصل نمایید.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.robofa.irمراجعه نمایید.

اموزش مبتدی تا پیشرفته رباتیک برای دانش اموزان و دانشجویان در روبوفا

روبوفا نام آگهی دهنده :
09165533562 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
بروجرد آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll