ارسترهای کلاس B |ارسترهای کلاس C |ارسترهای کلاسD

ارسترهای کلاس B |ارسترهای کلاس C |ارسترهای کلاسD

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

ارسترهای کلاس B |ارسترهای کلاس C |ارسترهای کلاسD

ارسترهای کلاس B|ارسترهای کلاسC|ارسترهای کلاسD|ارسترهای کلاس B+C|ارسترهای کلاس C+D


پیمان الکتریک
WWW.PEYMANELC.COM

تلفن:02133993009

WWW.PEYMANELC.COM

WWW.PEYMANELC.COM

ارسترهای کلاس B
MC50-B-OS
ارستر کلاس B، تیپ 1، تک فاز، 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت ، دارای نمایشگر، 5096851
MC50-B 3+1
سرج ارستر / صاعقه گیر کلاس B، تیپ 1، سه فاز و نول، 125-50 کیلو آمپر، تا 255 ولت 5096878
ارسترهای کلاسC V20-C 1-280
سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، یک پل و 280 ولت. 5094618
V20-C 1+FS-280
سرج ارستر کلاس C ، تیپ 2، تک فاز با ریموت کنتاکت کمکی و 280 ولت. 5094727
ارسترهای کلاسD FC-D
سرج ارستر کلاس D ، تیپ 3. 5092800
CNS3-D-D
سرج ارستر کلاس D ، تیپ 3، In(KA) 2.5 تا7 KA . 509270
USM-A
سرج ارستر کلاس D ، تیپ 3، In(KA) 0.7 تا2 KA . 5092451
VF12 AC/DC
سرج ارستر کلاس D ، تیپ 3، In(KA) 0.7 تا2 KA . 5097453
VF 24-AC/DC
سرج ارستر کلاس D ، تیپ 3، In(KA) 0.7 تا2 KA . 509760
ارسترهای کلاس B+C
PS4-B+C/TNS+FS
ارستر ترکیبی کلاس B+C، تیپ 2+1، سه فاز و نول با ریموت کنتاکت کمکی 255 ولت. 5089763
V25-B+C 1-280
ارستر ترکیبی کلاس B+C، تیپ 2+1، تک فاز و 280 ولت. 5094418
V25-B+C 1+NPE+FS
ارستر ترکیبی کلاس B+C، تیپ 2+1، تک فاز و نول با ریموت کنتاکت کمکی و 280 ولت. 5094444
V25-B+C 3+NPE
ارستر ترکیبی کلاس B+C، تیپ 2+1، سه فاز و نول بدون ریموت کنتاکت کمکی و 280 ولت. 5094563
V25-B+C/3+NPE-FS
ارستر ترکیبی کلاس B+C، تیپ 2+1، سه فاز و نول با ریموت کنتاکت کمکی و 280 ولت 5094510
V50-B+C/3-280
ارستر ترکیبی کلاس B+C، تیپ 2+1، سه فاز بدون ریموت کنتاکت کمکی و 280 ولت 5093627
V50-B+C/3+NPE-FS
ارستر ترکیبی کلاس B+C، تیپ 2+1، سه فاز و نول با ریموت کنتاکت کمکی و 280 ولت 5093662
V50-B+C/3+NPE-280
ارستر ترکیبی کلاس B+C، تیپ 2+1، سه فاز و نول بدون ریموت کنتاکت کمکی و 280 ولت 5093654
C 25-B+C 1
سرج ارستر نول، کلاس B+C ، تیپ 2+1، تک فاز و 230 ولت. 5095606
ارسترهای کلاس C+D
V10-C/1+NPE-280
ارستر ترکیبی کلاس C+D، تیپ 3+2، تک فاز و نول بدون ریموت کنتاکت کمکی و 280 ولت 5093418
V10-C/3+NPE
ارستر ترکیبی کلاس C+D، تیپ 3+2، سه فاز بدون ریموت کنتاکت کمکی و 280 ولت 5094920
V10-C/3+NPE+FS
ارستر ترکیبی کلاس C+D، تیپ 3+2، سه فاز و نول با ریموت کنتاکت کمکی و 280 ولت 5094931
ارسترهای دیتا و مخابراتی
MDP-4D-ST
ارستردیتا یا شبکه ای با Uc(V) (AC)7 و (DC)10. 5098411
MPD-4D-24T
ارستردیتا یا شبکه ای با Uc(V) (AC)20 و (DC)28. 5098431
DS-N m/w
ارستردیتا یا شبکه ای با Uc(V) (AC)130 و (DC)180. 5093996
SD25-V 1125
ارستردیتا یا شبکه ای با Uc(V) (AC)7 و (DC)10. 5080282
ارسترهای مخابراتی BNC
DS-BNC m/w
ارستردیتا یا شبکه ای (مخصوص خروجی کابل BNC) با Uc(V) (AC)130 و (DC)180. 5093252
ارسترهای مخابراتی TNC
DS-TNC m/w
ارستردیتا یا شبکه ای کواکسیال (مخصوص خروجی کابل TNC) با Uc(V) (AC)130 و (DC)180. 5093270
ارسترهای مخابراتی UHF
S-UHF m/w
ارستردیتا یا شبکه ای (مخصوص خروجی کابل UHF) با Uc(V) (AC)130 و (DC)180. 5093023
ارسترهای مخابراتی RJ 45
RJ 45 S-ATM 8-F
ارستردیتا یا شبکه ای با Uc(V) (AC)4.5 و (DC)6. 5081793
ارستر40کیلوآمپر400ولت/
سرج ارستر 40کیلوآمپر400ولت

بازرگانی پیمان الکتریک

تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری، مجتمع تجاری تهران الکتریک، طبقه اول، واحد 203
تلفن: 33999193 – 33993009 – 33992998
فکس: 33999194
ساعت کاری:از شنبه تا پنج شنبه
از ساعت8:30تا19:00
برای اطلاعات بیشتر به سایت www.peymanelc.com
مراجعه فرمایید.

ارسترهای کلاس B |ارسترهای کلاس C |ارسترهای کلاسD

فروشگاه پیمان الکتریک نام آگهی دهنده :
02133993009 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
WWW.PEYMANELC.COM لینک آگهی :
تهران - لاله زار جنوبی - کوچه بوشهری - پاساژ تهران - طبقه اول 203 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll