فروش ترانسدیوسر IME

فروش ترانسدیوسر IME

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

فروش ترانسدیوسر IME

TM1 A 1 2 4 115 + 230Va.c. 0...mA 0...20mA unidirectional input (1…800mA) corrisponding to output
TM1 A 1 2 5 115 + 230Va.c. 0...mA 4...20mA unidirectional input (1…800mA) corrisponding to output
TM1 A 1 2 8 115 + 230Va.c. 0...mA 0...10V unidirectional input (1…800mA) corrisponding to output
TM1 A 1 3 4 115 + 230Va.c. 0...A 0...20mA unidirectional input (1…1,5A) corrisponding to output
TM1 A 1 3 5 115 + 230Va.c. 0...A 4...20mA unidirectional input (1…1,5A) corrisponding to output
TM1 A 1 3 8 115 + 230Va.c. 0...A 0...10V unidirectional input (1…1,5A) corrisponding to output
TM1 A 1 4 4 115 + 230Va.c. 4...20mA 0...20mA
TM1 A 1 4 5 115 + 230Va.c. 4...20mA 4...20mA
TM1 A 1 4 8 115 + 230Va.c. 4...20mA 0...10V
TM1 A 1 5 5 115 + 230Va.c. +-􀀅A 4...20mA bidirectional input (250…800􀀅A) corrisponding to output
TM1 A 1 5 E 115 + 230Va.c. +-􀀅A +-20mA bidirectional input (250…800􀀅A) corrisponding to output
TM1 A 1 5 H 115 + 230Va.c. +-􀀅A +-10V bidirectional input (250…800􀀅A) corrisponding to output
TM1 A 1 6 5 115 + 230Va.c. +-mA 4...20mA bidirectional input (1…750mA) corrisponding to output
TM1 A 1 6 E 115 + 230Va.c. +-mA +-20mA bidirectional input (1…750mA) corrisponding to output
TM1 A 1 6 H 115 + 230Va.c. +-mA +-10V bidirectional input (1…750mA) corrisponding to output
فروش ترنسدیوسر ولتاژ | ترانسدیوسر جریان | TRANSDUCER

Tema DC Direct voltage transducer 6 module
Ordering code Auxiliary supply Input Output Stock Data to be shown in addition to ordering code
33113566 – 33999115 – 33999719 (10 خط) – بازرگانی تیکوا نیرو


فروش ترانسدیوسر IME

فروش ترانسدیوسر IME

یوسف مقدم نام آگهی دهنده :
021-33999115 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
WWW.TIKVANIROO.COM لینک آگهی :
لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ،مجتمع تجاری تهران الکتریک،واحد232 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll