فروش ترانسدیوسر TM-3ULA0 IME

فروش ترانسدیوسر TM-3ULA0 IME

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

فروش ترانسدیوسر TM-3ULA0 IME

current
signal separator signal separator signal separator
average value, average value average value,
Measuring type, wave form direct with <_ 10% direct with <_ 10% alternating component direct with <_10%
فروش ترنسدیوسر ولتاژ | ترانسدیوسر جریان | TRANSDUCER

alternating component alternating component
A.C. auxiliary supply selfsupplied 48 - 115 - 230 - 240Va.c. 48 - 115 - 230 - 240Va.c.
D.C. auxiliary supply 20...150 - 150...250Vd.c. 20...150 - 150...250Vd.c.
Current analogue output 0...5 - 0...10 - 0...20 - 4...20mA 0...5 - 0...10 - 0...20 - 4...20mA 0...5 - 0...20 - 4...20mA
Voltage analogue output 0...10V
Response time <_ 100ms <_ 150ms <_ 150ms
Accuracy 0,5 0,5 0,5
Current input
(unidirectional) 0...5 - 0...10 - 0...20 - 4...20mA 4...20mA or other value on request from 1...500mA 0...5 - 0...20 - 4...20mA
Voltage input 0...60mV or other value on request from 50mV...400V (unidirectional)
Dimensions 4 module DIN 4 module DIN 4 module DIN
Technical note NT227 NT229 NT228
Price
Extra price d.c. auxiliary supply and 48Va.c. • •
Transducers
7.07
Tema DC Direct current transducer 6 module
Ordering code Auxiliary supply Input Output Stock Data to be shown in addition to ordering code
TM1 A 1 1 4 115 + 230Va.c. 0...􀀅A 0...20mA unidirectional input (400…800􀀅A) corrisponding to output
TM1 A 1 1 5 115 + 230Va.c. 0...􀀅A 4...20mA unidirectional input (400…800􀀅A) corrisponding to output
فروش ترنسدیوسر ولتاژ | ترانسدیوسر جریان | TRANSDUCER

TM1 A 1 1 8 115 + 230Va.c. 0...􀀅A 0...10V unidirectional input (400…800􀀅A) corrisponding to output
33113566 – 33999115 – 33999719 (10 خط) – بازرگانی تیکوا نیرو

فروش ترانسدیوسر TM-3ULA0 IME

یوسف مقدم نام آگهی دهنده :
021-33999115 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
WWW.TIKVANIROO.COM لینک آگهی :
لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری ،مجتمع تجاری تهران الکتریک،واحد232 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll