استخدام پزشک ، بهیار، پرستار، ماما، تکنسین اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی

استخدام پزشک ، بهیار، پرستار، ماما، تکنسین اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

استخدام پزشک ، بهیار، پرستار، ماما، تکنسین اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی

جهت کلینیک ترک اعتیاد واقع در شهرک ولیعصر
برای دو شیبفت صبح و عصر
شیفت صبح از ساعت 8 الی 12
شیفت عصر از ساعت 12 الی 16

استخدام پزشک ، بهیار، پرستار، ماما، تکنسین اتاق عمل و علوم آزمایشگاهی

----- نام آگهی دهنده :
02136250484 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
محدوده شهرک ولیعصر و خاوران آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll