درامد میلیونی درماه داشته باشید

درامد میلیونی درماه داشته باشید

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

درامد میلیونی درماه داشته باشید

اعتبارهرشرکت به افتخارات ملی یابین المللی است که درحوزه ی فعالیت خودکسب نموده است واین نشان دهنده ی بروزرسانی ومدیریت صحیح درچشم اندازه صنعت میباشدلذا شرکت روبوفا با مجوزرسمی،استانداردهای جهانی و گواهینامه های معتبر،اموزشی وافتخاری ازسوی کشورهای مختلف درحوزه ی ربات ،خلاقیت ونواوری،اختراع وکیفیتی ومدیریتی یکی از بزرگترین تولیدکننده ی محصولات اموزشی درزمینه ی رباتیک درایران میباشد.
ارتباط تلفنی :
09165533562
09165449419
06642313360
وب سایت شرکت :
www.robofa.ir

درامد میلیونی درماه داشته باشید

robofa نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll