نمایندگی انحصاری محصولات رباتیک درروبوفا

نمایندگی انحصاری محصولات رباتیک درروبوفا

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

نمایندگی انحصاری محصولات رباتیک درروبوفا

نمایندگی انحصاری روبوفا تولیدکننده محصولات رباتیک درایران ازشهرستانهای فاقدنمایندگی نماینده فعال میپذیرد.لذا ازتمامی عزیزانی که تمایل به همکاری دارنددرخواست می گرددبه سایت شرکت www.robofa.irمراجعه ویاباشماره های زیرتماس حاصل نمایید:
09165533562
09165449419
06642313360
ازاینکه شرکت روبوفا رابرای همکاری انتخاب نموده ایدصمیمانه ازشماسپاسگزاریم.

نمایندگی انحصاری محصولات رباتیک درروبوفا

robofa نام آگهی دهنده :
06642313360 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll