ورمی کمپوست سبدی

ورمی کمپوست سبدی

1395/8/4 تاریخ بروزرسانی

ورمی کمپوست سبدی

خرید و فروش کود ارگانیک ورمی کمپوست

فروش 2000 تن کود ارگانیک ورمی کمپوستِ 6 ماهه + برگه آنالیزعناصر تشکیل دهنده + سرند( الک ) + بسته بندی 40 کیلویی + بارگیری + تائیده شهرداری + تائیده اداره خاک و آب جهاد کشاورزی و به شرط آزمایش، به هر میزان که بخواهید فقط کیلویی 300 تومان و سرند شده فله ای 250 تومان

www.takidar.com

0912 567 1352 مقیمی

لطفا برای بازدید مجازی فارم تکیدار به آدرس زیر مراجعه فرمائید:
http://www.aparat.com/v/KrnWi/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C_-_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_1

ورمی کمپوست سبدی

مقیمی نام آگهی دهنده :
09125671352 - 09304050251 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.takidar.com لینک آگهی :
البرز کرج آدرس :
250 ریال قیمت :

loader

Scroll