اجرای بتن پاشی شاتکریت

اجرای بتن پاشی شاتکریت

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

اجرای بتن پاشی شاتکریت

----------------------- اجرای بتن پاشی شاتکریت ------------------------


ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی ساختمان طرح و نظارت و محاسبه و
اجرای پیمانکاری پروژه های مشارکتی
اجرا و بتن پاشی شاتکریت با پرسنل مجرب دارای ماشین آلات حرفه ای صنعتی و عضویت نظام مهندسی
شرکت ایستا برج نو آرا
مظهری
09111480583
09111309432


اجرای بتن پاشی شاتکریت - اجرای بتن پاشی شاتکریت - اجرای بتن پاشی شاتکریت


----------------------- اجرای بتن پاشی شاتکریت ------------------------

اجرای بتن پاشی شاتکریت

مظهری نام آگهی دهنده :
09111309432 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
رشت گلسار روبروی پست دفتر هورنو آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll