قیمت فروش نانو ذرات فلزی و اکسیدفلزی

قیمت فروش نانو ذرات فلزی و اکسیدفلزی

1394/3/4 تاریخ بروزرسانی

قیمت فروش نانو ذرات فلزی و اکسیدفلزی

قیمت فروش نانو ذرات فلزی و اکسیدفلزی، قیمت نانو اکسیدتیتانیوم آناتازTiO2

تولیدکننده صنعتی نانو ذرات فلزی و اکسید فلزی ، تولید نانوذرات در مقیاس صنعتی، تحقیقات،پژوهش و تولید صنعتی محصولات نانو، دپارتمان متشکل از کادر متخصص و آزمایشگاه نانو، ، نانو ذرات آهن و اکسید آهن، نانو ذرات نقره، نانو دی اکسید تیتانیوم(نانوتیتانیا)، نانو ذرات روی و اکسید روی، نانو ذرات مس و اکسید مس ، ، نانو ذرات زیرکونیوم و اکسید زیرکونیوم، و انواع دیگر نانو ذرات براساس درخواست

قیمت فروش نانو ذرات فلزی و اکسیدفلزی

شرکت تولیدی میکرونرم افزار نام آگهی دهنده :
02188505013-15 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
سهروردی شمالی آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll