نرم افزار crm ترازنگار

نرم افزار crm ترازنگار

1395/3/5 تاریخ بروزرسانی

نرم افزار crm ترازنگار

"تعریف چارت سازمانی:
شما میتوانید چارت سازمانی خود را تعریف کرده و با توجه به رده بندی شغلی دسترسی به اطلاعات و عملکرد کاربران داشته باشد.
تعریف سیکل کاری:
شما میتوانید با این امکان چرخه کاری خود را تعریف نموده و افراد مربوطه را به هر بخش چرخه کاری مرتبط سازید.
تعریف و ارتباط واحد های سازمانی:
قسمت های مختلف سازمان خود را تعریف کرده و پرسنل را به واحد های مربوطه ارتباط دهید .
گزارش عملکرد کاربران :
میتوانید افرادی که زیر نظر شما هستند را مشاهده نموده و ببینید که چه کارهایی انجام شده،چه کارهایی باقیمانده و چه کارهایی انجام نشده است.
"

نرم افزار crm ترازنگار

pedram نام آگهی دهنده :
02188844325 تلفن :
---------- ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll