فروش نونیل فنول اتوکسیله

فروش نونیل فنول اتوکسیله

1394/4/6 تاریخ بروزرسانی

فروش نونیل فنول اتوکسیله

فرو ش نونیل فنول اتوکسیله جهت مصرف در صنایع نساجی، شوینده ها ، کشاورزی، واکس ها، روغن

فروش نونیل فنول اتوکسیله

پارت شیمی نام آگهی دهنده :
07136362782-09016688346 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.partchimi.webs24.ir لینک آگهی :
میدان صنایع آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll