فروش محلول ضد خوردگی

فروش محلول ضد خوردگی

1394/4/21 تاریخ بروزرسانی

فروش محلول ضد خوردگی

تاثیر بر روی انواع خوردگی از جمله،خوردگی شیاری،خوردگی سایشی،خوردگی جدایش انتخابی،خوردگی حفره دار شدن و ...

فروش محلول ضد خوردگی

پارت شیمی نام آگهی دهنده :
09016688346-07136362782 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
میدان صنایع آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll