کاربرد تالک یا همان سلیکات منیزیم

کاربرد تالک یا همان سلیکات منیزیم

1394/4/29 تاریخ بروزرسانی

کاربرد تالک یا همان سلیکات منیزیم

کاربرد تالک یا همان سلیکات منیزیم

بیشتر رنگ سوسپانسیونی از ذرات معدنی در یک مایع می باشد. تالک به عنوان یک آبکی کننده و پرکننده در رنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. شکل های صفحه ای از ذرات تالک، سوسپانسیون جامد را بهبود می دهند که می تواند کمک کند تا رنگ مایع بدون شل شدن به دیوار بچسبد.
پودر تالک سفید بسیار روشن است. این باعث می شود که به عنوان یک پرکننده عالی در رنگ محسوب شود. زیرا باعث می شود که رنگ به طور همزمان هم سفید و هم روشن باشد.تالک با سختی کم با ارزش است. چون که باعث آسیب سایش کمتری روی نازل اسپری و دیگر وسایل موقع رنگ کردن می شود. در سال 2011 ، در ایالات متحده 16 % از مصرف تالک مربوط به درست کردن رنگ می شود.
http://www.zaminkav.com
تلفن : 3-88385541-021
تلفن: 88385602-3-021
فکس: 88385096-021

کلمات کلیدی: سیلیکات منیزیم ,تالک ,رنگ سازی ,سوسپانسیون

کاربرد تالک یا همان سلیکات منیزیم

شرکت زمین کاو نام آگهی دهنده :
88385541 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
تهران آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll