مزایده نمک و انواع محصولات نمک

مزایده نمک و انواع محصولات نمک

1394/6/28 تاریخ بروزرسانی

مزایده نمک و انواع محصولات نمک

مزایده نمک و انواع محصولات نمک ,نمک کشاورزی .نمک دام و طویور و نمک بهداشتی

این مجموعه بزرگ شرکت با دسترسی به بزرگترین معادن سنگ نمک کوهی و معدن نمک که بالاترین خلوصیت را دراختیار دارد امکان فراهم کردن سفارش نمک در هر ابعاد برای کلیه کاربردهای آن در کمترین زمان و با بهترین همکاری جهت حمل و نقل و ترخیص را دارد.
- همکاری با بسیاری از اصناف از جمله :
شیلات
تصفیهخانهها
دباغیها
نساجیها
حفاریها
راهوترابریها
شهرداریها
سرمسازیها
اسیدسازیها
کارخانجات تولیدموادشوینده
کارخانجات تولیدموادارایشیوبهداشتی
کارخانجات تولیدوبستهبندیموادغذایی ،،،،،،،،،،کنسروسازیها H

مزایده نمک و انواع محصولات نمک

محممد رضا طاهری نام آگهی دهنده :
09109884877 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
شهرک صنعتی گرمسار آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll