انواع نايلون كشاورزي و مالچ مشكي در عرض و ضخامت مختلف

انواع نايلون كشاورزي و مالچ مشكي در عرض و ضخامت مختلف

1394/5/14 تاریخ بروزرسانی

انواع نايلون كشاورزي و مالچ مشكي در عرض و ضخامت مختلف

انواع نايلون كشاورزي و مالچ مشكي در عرض و ضخامت مختلف
پلي توس اتصال


شماره تماس : 12-05138480310
09153167218

انواع نايلون كشاورزي و مالچ مشكي در عرض و ضخامت مختلف

علی غلامی نام آگهی دهنده :
09151155027 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll