کود ورمی کمپوست بسته بندی

کود ورمی کمپوست بسته بندی

1394/10/13 تاریخ بروزرسانی

کود ورمی کمپوست بسته بندی

یکی از محصولات شرکت کوار کود ورمی کمپوست در بسته های یک و سه کیلوگرم مناسب برای مصرف کنندگان خانگی می باشد که می توانند از گلفروشی ها تهیه فرمایند در ضمن برگ آنالیز کود و طریقه مصرف بر روی بسته درج شده است
کود ورمی کمپوست در بسته های یک کیلویی 400 تومان
کود ورمی کمپوست در بسته های سه کیلویی 1000 تومان


کود ورمی کمپوست بسته بندی

سرلک نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
---------- ایمیل :
www.vermi.ir لینک آگهی :
www.vermi.ir آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll