هلدینگ صنایع

هلدینگ صنایع

1395/4/26 تاریخ بروزرسانی

هلدینگ صنایع

اهداف صنایع ایران :


کمک به پيشبرد برنامه های توسعه صنعتی کشور از طريق ارتباط دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی با صنعت
حمايت از گسترش فعاليتهای تحقيق و توسعه صنعتی در بخشهای دولتی و خصوصی
مشارکت در برنامههای توسعه ملی از طريق طرح موانع و ارائه راهبردها و راه کارها
برگزاری دوره‌های آموزشی
انجام پژوهش‌های مختلف در ارتباط با دانشگاه و صنعت
برگزاری جلسات هماهنگی با صنايع و دانشگاه‌ها
برگزاری کنفرانس‌ها و همايش‌های ملی و بين‌المللی و نمايشگاه‌ها
برگزاری نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی و تخصصی

***************** هلدینگ صنایع *******************


مشارکت و حضور در همايش‌ها، نمايشگاه‌ها و جشنواره‌ها


صنایع ایران به منظور تحقق اهداف خود، برنامه های زير را در اولويت قرارداده است:

ايجاد و تقويت زمينه‌های همکاری بين مراکز علمی تحقيقاتی و صنايع کشور
ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، علمی و مشاوره‌ای به بخش‌های مختلف صنعتی
تشکيل هسته‌های تخصصی برای بررسی نيازهای صنايع مسئله‌يابی و تلاش در جهت رفع آنها با کمک دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی
اجرای بازديدهای علمی و صنعتی در جهت همکاری‌های متقابل
برگزاری همايش های علمی از جمله کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
تلاش در جهت انطباق برنامه‌های آموزشی با دانشگاه‌ها با نيازهای واقعی صنعت
تلاش در جهت ايجاد تسهيلات کارآموزی دانشجويان و کارورزی دانش‌آموختگان در بخش‌های اقتصادی و صنعتی و فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هيأت علمی دانشگاه‌ها در صنايع
تلاش در جهت ايجاد زمينه‌های مناسب جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در صنايع
همکاری مؤثر با ديگر حلقه‌های واسط بين دانشگاه و صنعت نظير شهرک‌های علمی تحقيقاتی، مراکز رشد فناوری، واحدهای تحقيق و توسعه، صندوق‌های مالی توسعه فناوری و مراکز تجاری سازی فناوری
همکاری با نهادهای سياستگذاری، برنامه‌ريزی و اجرايی کشور در جهت حمايت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها از جمعيت و برنامه‌های توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت
حمايت از انتخاب و اجرای پايان‌نامه‌های دوره‌های تحصيلات تکميلی در جهت مسايل و مشکلات مبتلا به صنعت
ايجاد ارتباط مؤثر با انجمن‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و بين المللی مشابه
انجام مطالعات امکان‌سنجی در اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های مرتبط با فعاليت‌های جمعيت از جنبه‌های گوناگون اقتصادی،‌اجتماعی، علمی و فرهنگی
انتشار فصلنامه و خبرنامه و اشاعه اطلاعات مرتبط در حوزه‌های علمی و تحقيقاتی و صنعتی و بويژه عرضه و تقاضای فناوری

هلدینگ صنایع - هلدینگ صنایع - هلدینگ صنایع
هلدینگ صنایع - هلدینگ صنایع - هلدینگ صنایع

هلدینگ صنایع

صنایع ایران نام آگهی دهنده :
22750210 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://www.sanayeiran.com لینک آگهی :
تهران, زعفرانیه صندوق پستی 1458-19395 آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll