انواع نمک خوراکی از قبیل نمک تصویه شده نمک تبلور مجدد کلوخه نمک

انواع نمک خوراکی از قبیل نمک تصویه شده نمک تبلور مجدد کلوخه نمک

1395/3/11 تاریخ بروزرسانی

انواع نمک خوراکی از قبیل نمک تصویه شده نمک تبلور مجدد کلوخه نمک

محصولات ما جهت کارخانجات مواد غذائی . بسته بندی. خوراکی. شرکتهای پخش مواد غذائی. کارخانجات صنعتی و ریسندگی بافندگی. ضد یخ. اسید سازی. سیمان . دباغی . حفاری شرکت نفت. پتروشیمی. نیروگاه. تصفیه آب و .... وده ها مورد دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .این شرکت بادراختیار داشتن کارشناسان و افراد مجرب به صورت کاملا حرفه ای وتخصصی شما را درانتخاب و خرید نوع نمک و نوع دانه بندی و سایر موارد راهنمائی خواهیم کردH

انواع نمک خوراکی از قبیل نمک تصویه شده نمک تبلور مجدد کلوخه نمک

همتا هدایتی نام آگهی دهنده :
02334233099 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
شهرک صنعتی فجر آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll