فروش کارت تلفنی سنگوما B600

فروش کارت تلفنی سنگوما B600

1395/9/11 تاریخ بروزرسانی

فروش کارت تلفنی سنگوما B600

فروش کارت تلفنی سنگوما B600
http://persianvoipshop.ir

کارت استریسک سنگوما مدل B600 جهت کاربرانی طراحی شده است که نیاز به ماژولار بودن ندارند . B600تجهیزی کم هرینه ، پایدار همراه با ماژول سخت افزاری حذف اکو کیفیت بسیار خوبی را در اختیار شما قرار می دهد . Sangoma B600 دارای 4 پورت FXO و 1 پورت FXS می باشد و می توانید از B600 برای استفاده در مراکز تلفن VoIP بر پایه استریسک ، الستیکس و یا MS Lync استفاده نمایید .
مدل های B600 :
B600
http://persianvoipshop.ir/index.php/sangoma-telephony-card-b600.html
B600E
http://persianvoipshop.ir/index.php/sangoma-telephony-card-b600e.html
B600D
http://persianvoipshop.ir/index.php/sangoma-telephony-card-b600d.html
B600DE
http://persianvoipshop.ir/index.php/sangoma-telephony-card-b600de.html

سپهر ارتباط گویا
88967309

فروش کارت تلفنی سنگوما B600

88967309 نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://persianvoipshop.ir/index.php/sangoma-telephony-card-b600e.html لینک آگهی :
---------- آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll