طراحی و شبیه سازی برج های شیمیایی و جداسازی

طراحی و شبیه سازی برج های شیمیایی و جداسازی

1394/8/21 تاریخ بروزرسانی

طراحی و شبیه سازی برج های شیمیایی و جداسازی

• گروه مهندسی شیمی آراد تجهیز
طراحی و شبیه سازی برجهای سینی دار با نرم افزار Aspen Plus
طراحی برج های جذب و دفع (فرآیند آمین، فرآیند مراکس، مرکاپتان زدایی، شیرین سازی)
طراحی و شبیه سازی برج های پرشده (packing)
• بهینه سازی اقتصادی انواع برج های شیمیایی، پتروشیمی، نفتی
شبیه سازی و مدل سازی کلیه برج ها و ستون ها با نرم افزار Aspen Plus و Matlab
• پروژه های دانشجویی طراحی برج، ستون

طراحی و شبیه سازی برج های شیمیایی و جداسازی

آراد تجهیز نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
AddresEmail ایمیل :
http://chemicalproject.blogfa.com/ لینک آگهی :
تهران آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll