پرورش کرم خاکي قرمز رنگ

پرورش کرم خاکي قرمز رنگ

1394/11/4 تاریخ بروزرسانی

پرورش کرم خاکي قرمز رنگ

کرم خاکي قرمز رنگ با قدرت خوراک دهي بالا و توليد مثل وتکتير زياد براي پرورش کرم خاکي و توليد کود کرم خاکي يا ورمي کمپوست مناسب مي باشد.
کرم خاکي، کود گاوي موجود در گاوداري رو مي خورد و به ورمي کمپوست تبديل مي کند، که بسيار خواصش از کود گاوي بيشتر است از جمله اين که بو ندارد و براي گياهان مقوي تر است. و خود کرم خاکي غذاي مرغ و ماهي مي باشد
کرم خاکي قرمز رنگ يا ايزينيا فوتيدا (کاليفرنيايي) با زاد و ولد زيادي که دارد مي تواند به سرعت تکثير شود، کود گاوي و زباله ها را زودتر به ورمي کپوست تبديل کند. بچه کرم خاکي ظرف مدت 45 روز به کرم خاکي بالغ تبديل مي شود.
www.kermokood.blogfa.com
www.vermi.ir

پرورش کرم خاکي قرمز رنگ

سرلک نام آگهی دهنده :
---------- تلفن :
---------- ایمیل :
www,vermi.ir لینک آگهی :
http://kermokood.blogfa.com/ آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll