فروش محصولات لوبیای چیتی و قرمز

فروش محصولات لوبیای چیتی و قرمز

1394/7/18 تاریخ بروزرسانی

فروش محصولات لوبیای چیتی و قرمز

فروش انواع محصولات کشاورزی از قبیل لوبیا قرمز و چیتی، ارگانیک، بدون استفاده از سموم شیمیایی،
تاییده سلامت از وزرات بهداشت و جهاد کشاورزی، دانه درشت

فروش محصولات لوبیای چیتی و قرمز

امیرمسیحا نام آگهی دهنده :
09338430018 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
ازنا، فاز5 خیابان3 آدرس :
75000 ریال قیمت :

loader

Scroll