شرکت تعاونی آبزی پرور

شرکت تعاونی آبزی پرور

1394/8/11 تاریخ بروزرسانی

شرکت تعاونی آبزی پرور

بزرگترین صادرکننده ماهیان زینتی
واردکننده انواع ماهی زینتی
تلفن: 2-08643233690
فکس: 08643233795
وب سایت: www.abzyparvar.ir

شرکت تعاونی آبزی پرور

شاهرخی نام آگهی دهنده :
08643233690 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
---------- لینک آگهی :
استان مرکزی، شهرستان محلات، خیابان جمهوری، فرعی شهید صالحی آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll