شرکت سر آمد تولید کننده اولین ERP بیمارستانی

شرکت سر آمد تولید کننده اولین ERP بیمارستانی

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

شرکت سر آمد تولید کننده اولین ERP بیمارستانی

شرکت سر آمد تولید کننده اولین ERP بیمارستانی

با گسترش روز افزون استفاده از فناوري اطلاعات در علوم پزشكي و دستگاههاي پزشكي كه از اين فناوري استفاده مي كنند ، نياز وجود يك سامانه نرم افزاري جامع بیمارستانی مدرن و مدون و بومي كه بتواند نيازهاي نرم افزاري بيمارستان شامل پزشكان ، بيماران ، پرسنل و مديريت را برآورده سازد ضروري مي باشد.

ويژگيهاي نرم افزار بیمارستانی (HIS)
• بهبود مراقبت هاي درماني و افزايش كارآيي تبادل اطلاعات مورد نياز در سطح بيمارستان
• بهبود مديريت و اداره فرآيندهاي درماني بيمارستان در مقياس كلان و همچنين در اثر بهبود فرآيندهاي مراقبت درماني در بيمارستان ازجمله
• افزايش كارآيي مديريت درمان در بيمارستان
• كاهش هزينه ها و جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي درمان
• نگاه ويژه به بهره وري بيمارستان در طراحي ؛ توليد و بستر توسعه
• يكپارچگي با پرتال جامع بيمارستاني سرآمد سيستم مبتني بر SharePoint
• مديريت يكپارچه اطلاعات با استفاده از دشبوردهاي مديريتي و ساخت KPI
• امكان كاربري در بستر اينترنت و اكسترانت
• مديريت امنيت و دسترسي كاربران با استفاده از Active Directory
• آزمايش شده با حجم ركوردهاي بسيار زياد
• روابط كاربري ساده و كاربر پسند
• سازگاري كامل با تكنولوژيهاي جديد مانند Tablet PC ، RFID
• ماژولار و منعطف براي سازگاري با ابعاد و نيازهاي كليه مراكز درماني
• قابل توسعه و سفارشي سازي
• كاملا مبتني بر Web و توزيع پذير
• سازگار با PACS ؛ LIS ؛ RFID و ...

• زير سيستم هاي نرم افزار بیمارستانی سرآمد سيستم (HIS)
• داشبورد جامع مديريت
• مديريت اطلاعات بيمار(بستري و سرپايي)
• زير سيستم كلينيك
• مديريت اطلاعات باليني بيمار
• مديريت جامع اطلاعات اعمال جراحي
• .....) سيستم خدمات پاراكلينيك (تصويربرداري ، طب هسته اي ، فيزيوتراپي
• سيستم جامع داروئي
• سيستم جامع ازمايشگاهي
• .....) سيستم جامع درآمد (ترخيص ، صندوق و
• حسابداري پزشكان
• مدارك پزشكي
• تغذيه بيماران
• سيستم جامع SMS
• مديريت اطلاعات پزشكان

• بخشهاي سفارشي
• سامانه بیمارستانی تنظيم شيفت هاي پرستاري(برنامه ريزي وتنظيم) لينك با نرم افزار ورود و خروج
• نرم افزار تنظيم شيفت پزشكان(برنامه ريزي وتنظيم)
• نرم افزار ورود و خروج پزشكان با امكان گزارش دهي و اطلاع رساني روي LCD
• نرم افزار ورود و خروج بيمار به اتاق عمل با امكان اطلاع رساني روي LCD و لينك با HIS موجود بيمارستان
• امكان ارسال پيغام به پزشك و پرسنل
• نرم افزار عرضه كارنامه عملكرد ريالي و تعدادي به پزشك و سهامدار
• ملاحضه فيش حقوق
• ) ملاحضه كاركرد روزانه ( ورود و خروج
• وارد كردن شيفت
• امكان انتخاب منوي غذا
• امكان سفارش دادن به كافي شاپ

• نمونه هايي از گزارش هاي قابل ارائه:
• داشبوردهاي مديريتي
• ) شاخص هاي عملكردي (درماني ، مالي
• گزارش هاي در آمدي و هزينه اي
• آمار تعدادي و ريالي بخشها
• آمار پذيرش و ترخيص بخشها
• آمار كاركرد پزشكان
• آمار واحد هاي پاراكلينيك
• آمار انتقال بين بخش ها

• گزارش دهي به مديران شامل:
• ) گزارشات مالي ( در آمد و هزينه
• ) گزارشات تعدادي ( بستري و سرپايي
• گزارشات ريالي
• گزارش در آمد بيمارستان ( به تفكيك بخش و پزشك)
• گزارش هزينه هاي بيمارستان
• ساخت گزارش هاي مديريتي
• سرانه درآمد هر بيمار
• سرانه درآمد هر عمل به تفكيك تخصص و نوع عمل
• متوسط جراحي هر عمل
• سرانه درآمد هر آزمايش
• سرانه درآمد اسكوپي
• سرانه درآمد هر آنژيوگرافي
• متوسط داروي هر نسخه
• متوسط آزمايشات هر نسخه
و......
محصولات دیگر ما شامل :
درمانی : سامانه جامع بیمارستانی ،سامانه جامه درمانگاهی ،سامانه حاکمیت بالینی ، تابلو دیجیتال تخت بیمارستانی
اداری: مدیریت منابع انسانی ، داشبورد مدیریت ، پرتال بیمارستانی
مالی: نرم افزار بهای تمام شده ، بودجه و اعتبارات ، سامانه بهره وری پرسنل ، سامانه جامع آمار بیمارستانی


اطلاعات در دستان شما
سایت : saramad-co.com


شرکت سر آمد تولید کننده اولین ERP بیمارستانی

شرکت سر آمد تولید کننده اولین ERP بیمارستانی

سرآمد سیستم نام آگهی دهنده :
88209402 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.saramad-co.com لینک آگهی :
خ الوند آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll