نرم افزار بودجه و اعتبارات بیمارستانی سرآمد

نرم افزار بودجه و اعتبارات بیمارستانی سرآمد

1394/1/12 تاریخ بروزرسانی

نرم افزار بودجه و اعتبارات بیمارستانی سرآمد

نرم افزار بودجه و اعتبارات بیمارستانی سرآمد

نرم افزار بودجه و اعتبارات

تعيين بودجه و برنامه و ارائه گزارشات مدیریتی

بودجه ی بیمارستانی سرآمد:
تیم فنی سرآمد با چند دهه تجربه ی حضور در بیمارستان های مختلف علي الخصوص بيمارستان میلاد و آشنایی کامل با بودجه ی بیمارستانی و برقرار کردن ارتباط میان نرم افزار بودجه ، HIS و بهای تمام شده خدمات بیمارستانی نرم افزاري طراحي نموده كه نزدیکترین اعداد به بودجه ی واقعی مود نیاز یک بیمارستان را محاسبه نموده و در اختیار مدیران محترم قرار میدهد.
بودجه ی بیمارستانی سرآمد با بخش بندی دقیق هزینه و درآمد و تفکیک جزئیات توانسته است با شناسایی دقیق مراکز هزینه و درآمدی واقعي ترين اعداد را با كمترين انحراف معيار محاسبه و به مدیران ارائه کند.
در این نرم افزار ضریب افزایش تورم سالیانه،ضریب افزایش بهای ارز،رشد تعرفه های درمانی و توسعه فضا پیش بینی و ساير موارد دیده شده و قابلیت عملیاتی آن سنجیده و تست شده است.

محصولات دیگر ما شامل :
درمانی : سامانه جامع بیمارستانی ،سامانه جامه درمانگاهی ،سامانه حاکمیت بالینی ، تابلو دیجیتال تخت بیمارستانی
اداری: مدیریت منابع انسانی ، داشبورد مدیریت ، پرتال بیمارستانی
مالی: نرم افزار بهای تمام شده ، بودجه و اعتبارات ، سامانه بهره وری پرسنل ، سامانه جامع آمار بیمارستانی


اطلاعات در دستان شما
سایت : saramad-co.com


نرم افزار بودجه و اعتبارات بیمارستانی سرآمد

نرم افزار بودجه و اعتبارات بیمارستانی سرآمد

سرآمد سیستم نام آگهی دهنده :
88209402 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www.saramad-co.com لینک آگهی :
خ الوند آدرس :
0 ریال قیمت :

loader

Scroll