قيمت کود مرغي

قيمت کود مرغي

1394/11/15 تاریخ بروزرسانی

قيمت کود مرغي

قيمت کود مرغي در مقايسه با کود شيميايي و کودهاي ديگر که روانه بازار شده و کيفيت مطلوبي ندارد بسيار مناسب مي باشد. شرکت کوار با دپو کردن کود مرغي گوشتي و تخمي سعي دارد نياز مزرعه پسته : مزرعه گوجه فرنگي و صيفي جات را تامين مي کند. محل دپوي کود شهر خمين و بارگيري در خضور مشتري مي باشد. براي اطلاعات بيشتر در مورد مزيت کود مرغي پودري: قفسي: گوشتي و تخمي و مقدار مصرف و... به وبسايت مراجعه شود
وبسايت: www.vermi.ir
وبلاگ: www.kodi.blogfa.com

قيمت کود مرغي

سرلک نام آگهی دهنده :
09128727292 تلفن :
AddresEmail ایمیل :
www,vermi.ir لینک آگهی :
www,vermi.ir آدرس :
1000000 ریال قیمت :

loader

Scroll